Hostmanship In De Gezondheidszorg

Hoe benaderen we onze klanten in de zorg?

Er gebeurt wat in de Zorg !!!!

Eindelijk weer tijd voor een blog….. dus gaan we maar eens een mooie positieve blog schrijven!!

Heb jij ook het gevoel dat er eindelijk dingen gebeuren in de zorg die er echt toe doen?

Mogelijk is mij gevoel niet helemaal reëel. Er gebeurde altijd al veel. Ook veel goede dingen. Maar het kan mijn eigen vertekende beeld zijn, toch denk ik dat er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. Wat ik bedoel?

Projecten, stromingen die gaan over de klanten. Niet over kwaliteit (wat is eigenlijk kwaliteit? Als bewoners in een verpleeghuis niet meer vallen? Zou dat echt klanttevredenheid bewerkstelligen?), niet over statistieken, niet over maatschappelijke verontwaardiging over de ‘zorg’. Nee, echt over de klanten in de zorg.

Het is langer tijd een ‘vies’ woord geweest: klant. In de zorg had je geen klanten. Hoe kan iemand die hulpbehoeftig is een klant zijn? Maar die tijd is voorbij. Het duurde even, maar zorgvragers zijn echt klanten!

En opeens gebeurt er dan wat. Er worden projecten opgezet waarin men zich afvraagt: “hoe kunnen we het klanten beter naar de zin maken, hoe kunnen we medewerkers weer passie geven voor hun werk, hoe kunnen we klanten door diezelfde medewerkers het gevoel geven dat het echt om hun gaat”.

Hostmanship stroomt, via allerlei benaderingen en benamingen, de zorg binnen. Compassion for Care, mijn tijd voor de zorg, In voor Zorg, waardebestendiging in de langdurige zorg, zijn zo een handje vol van dit soort projecten. Het ene project richt zich op de (com)passie van medewerkers, het ande

re op het in beweging krijgen van (en initiatief leggen bij) medewerkers om de zorg beter te maken voor klanten, de volgende op methodes om verbeteringen in de zorg beter te kunnen analyseren, vorm geven en borgen.

Echter al deze projecten hebben één gemeenschappelijk doel: wat doet er echt toe voor de zorgvrager, klant, cliënt of bewoner.

Ik heb het niet eerder zo naar mijn zin gehad in de zorg (in de breedste zin) als de laatste tijd. Jij ook?

Kijk en vraag eens rond en laat je inspireren!!

Een Reactie op “Er gebeurt wat in de Zorg !!!!

  1. Pingback:De Toekomst van de Zorg… « Hostmanship In De Gezondheidszorg

%d bloggers liken dit: